Personen- en Familierecht

Onze advocaten worden vaak ingeschakeld bij echtscheiding of verbreking van een samenleving. Daarbij wordt ofwel als advocaat ofwel als mediator opgetreden afhankelijk van de keuze van de cliënt. Onder het personen- en familierecht vallen onder meer regelingen voor gehuwden en ongehuwden, geregistreerde partners en samenwoners.

Pjotr Snoek heeft ik het bijzonder ervaring met echtscheidingszaken waarbij een ondernemer betrokken is en treedt daarnaast vaak op als mediator om partijen in goed onderling overleg te begeleiden teneinde de echtscheiding of de verbreking van de samenleving en de gevolgen daarvan op een zo goed mogelijke wijze te regelen. Met name indien (minderjarige) kinderen betrokken zijn, kan mediation bij uitstek geschikt zijn om hun belangen zo goed mogelijk te waarborgen.

Stefan Dorrestein heeft in het bijzonder kennis van en ervaring met de fiscale aspecten van een echtscheiding bij ondernemers en heeft veel ervaring met waarderingsvraagtsukken die in dat verband vaak een rol spelen.

Kernwoorden

 • Huwelijk
 • Geregistreerd partnerschap
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Echtscheiding
 • Verbreking samenleving
 • Covenant
 • Ouderschapsplan
 • Boedelverdeling en verrekening
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Omgang
 • Ouderlijk gezag

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek of Stefan Dorrestein.