Personen- en familierecht & erfrecht

Onze advocaten worden vaak ingeschakeld bij echtscheiding of verbreking van een samenleving. Daarbij wordt ofwel als advocaat ofwel als mediator opgetreden afhankelijk van de keuze van de cliënt. Onze advocaten geven ook regelmatig advies voorafgaand over het sluiten van een huwelijk of een samenlevingsovereenkomst/geregistreerd partnerschap. Onder het personen- en familierecht vallen onder meer regelingen voor gehuwden en ongehuwden, geregistreerde partners en samenwoners.

Pjotr Snoek heeft ik het bijzonder ervaring met echtscheidingszaken waarbij een ondernemer betrokken is en treedt daarnaast regelmatig op als mediator om partijen in goed onderling overleg te begeleiden teneinde de echtscheiding en de gevolgen daarvan op een zo goed mogelijke wijze te regelen. Dit laatste acht Pjotr met name van groot belang indien er (minderjarige) kinderen betrokken zijn.

Jan Paul Kleijwegt heeft in het bijzonder ervaring als het gaat om het erfrecht. Wij zorgen ervoor dat de emotionele aspecten in uw zaak worden gescheiden van de rationale aspecten opdat uw belang het beste wordt gediend en gewaarborgd.

Kernwoorden

 • Huwelijk
 • Geregistreerd partnerschap
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Echtscheiding
 • Verbreking samenleving
 • Boedelverdeling en verrekening
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Omgang
 • Ouderlijk gezag
 • Verdeling van de nalatenschap
 • Testament
 • Legitieme portie / onterven
 • Bewindvoering

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek. Voor vragen op het gebied van erfrecht kunt u contact opnemen met Jan Paul Kleijwegt.