Belastingrecht

Het belastingrecht is een dynamisch rechtsgebied dat continue aan veranderingen onderhevig is en waarbij de financiële belangen doorgaans groot zijn. Bijstand door een professional in fiscale kwesties is daarom geen luxe, maar bijna noodzaak. Fiscale adviezen en een gedegen taxplanning voorkomen vaak veel onnodige kosten in de toekomst. Hiernaast is de juiste inkleding van een civielrechtelijke overeenkomst of gekozen strategie vaak fiscaal ingegeven.

Naast het geven van belasting- en juridisch advies, verzorgen wij ook bezwaar en beroepsprocedures, alsmede overleg en onderhandeling met de fiscus en staan wij ondernemers bij in alle voorkomende fiscale en juridische kwesties, waaronder opstart, overname, herstructurering of verkoop van een onderneming(en).

@Jure heeft ruime ervaring met ondernemingsvraagstukken in generale zin en fungeert dienaangaande steeds vaker als adviseur van the board of directors, directeuren, leidinggevenden en ondernemers, variërend van kleine ondernemers tot groot MKB. Hierbij ligt de toegevoegde waarde in het spiegelen, inbrengen van ervaring en ondernemingskennis vanuit de praktijk, alsmede input en strategisch denken en inbreng van verfrissende alternatieve denkrichtingen. Ondernemers hechten waarde aan een bevestiging of kritische blik van onze professionals  waardoor onze toegevoegde waarde verder gaat dan fiscaal-juridisch advies.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek over wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u altijd contact opnemen. Stefan Dorrestein is ons  aanspreekpunt voor (mede) fiscaal gerelateerde zaken.

Kernwoorden

 • Het begeleiden van de opstart van (samenwerkende) ondernemers;
 • Het begeleiden van zowel de aan- als verkoop van ondernemingen;
 • Fiscale bezwaar en beroepsprocedures;
 • Bijstand boekenonderzoeken
 • Onderhandelingen met fiscus en het vaststellen van gemaakte afspraken;
 • Begeleiding bij inkering (w.o. melding buitenlands vermogen)
 • Het vormgeven en opzetten van samenwerkingsverbanden en investeringsstructuren met alle bijbehorende juridische documenten;
 • Fiscale due dilligence bij overnames;
 • Het herstructureren van ondernemingen en hun vennootschappelijke structuur;
 • Overnames en bedrijfsoverdrachten;
 • Fusies, Joint ventures en samenwerkingsverbanden;
 • Bedrijfsopvolging;
 • Sparringpartner bestuur
 • Aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Samenwerkingsovereenkomsten;
 • Commerciële overeenkomsten
 • Aandeelhoudersgeschillen;
 • Certificering van aandelen;
 • Statuten;
 • Reorganisatie;
 • Liquidatie;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Activa/passiva transacties;
 • Financiering en zekerheden;
 • Splitsing

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Stefan Dorrestein.