Incasso

Bij een incasso gaat het om snelheid en kansen juist inschatten. Welk bedrijf wordt niet met wanbetalers geconfronteerd? In de ene branche wordt er makkelijk en snel binnen 14 dagen betaald, maar veel bedrijven moeten een langere betalingstermijn toestaan. Gaat men over de redelijke termijn heen die u bent overeengekomen, danwel die in uw leveringsvoorwaarden staan? Hoe gaat u dan de factuur innen? Gaat u aanmanen en zo ja, op welke wijze, schakelt u een deurwaarder c.q. incassobureau of advocaat in? U wilt niet dat men over u heen loopt maar anderzijds wilt u ook de commerciële relatie niet op het spel zetten. In sommige gevallen dus gelijk en snel actie met zonodig beslag en een andere keer gedoseerd, maar wel vastberaden!

Kernwoorden

  • Conservatoir beslag
  • Executiegeschil
  • Deurwaarder
  • Buitengerechtelijke incassokosten
  • Kort Geding
  • Geldvorderingen

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek.