Kantoor

Kernwaarden

@JURE betekent – vanuit het Latijn vertaald – volgens het recht. Door de hoeveelheid van wetten en regels is goede begeleiding en zorg vereist. Zorg voor de zaak én de cliënt. Dit is de overtuiging die binnen kantoor wordt gedragen. Maatschappelijke integriteit, deskundigheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten in onze werkwijze en omgang met cliënten. Deze kernwaarden zijn essentieel voor een goede behandeling van uw zaak. Daarbij hanteren wij helder taalgebruik en korte communicatielijnen.

Werkwijze

Allereerst vindt er met u een intakegesprek plaats. In het intakegesprek wordt zoveel mogelijk relevante informatie verzameld om uw rechtspositie te kunnen vaststellen. Daarna kiest u samen met uw advocaat het plan van aanpak. Dit kan zijn overleggen (eventueel met behulp van mediation), schikken of procederen. In het intakegesprek bespreken wij eveneens wat u van ons mag verwachten, wat we voor u doen en wat u daarvoor betaalt. Er worden dan ook inzichtelijke en controleerbare prijsafspraken gemaakt, waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp. Graag verwijzen wij u ook naar onze algemene voorwaarden.

Cliënten

Doordat wij actief zijn in meerdere rechtsgebieden is het palet aan opdrachtgevers zeer kleurrijk. Onze advocaten werken voor zowel particulieren, ondernemers (met name midden- en kleinbedrijf) als non-profit instellingen. Mede door onze jarenlange werkervaring en goede prijs-kwaliteitsverhouding hebben we een groot en gevarieerd cliëntenbestand met veel lange termijnrelaties. Het kantoor is daardoor niet alleen goed vertegenwoordigd in de regio maar ook in andere delen van Nederland.