Mediation

Procederen leidt weliswaar tot een uitspraak maar is vaak geen oplossing van de (onderliggende) problemen tussen partijen. Mediation, zowel bij zakelijke als persoonlijke geschillen, leent zich daarom bij uitstek voor het oplossen van / bemiddelen bij geschillen. Door middel van mediation worden partijen gemotiveerd om (weer) met elkaar in gesprek te gaan om tot een aanvaardbare oplossing van het conflict te komen. Partijen bepalen daardoor in hoge mate zelf de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken / mediation en worden niet gedwongen in te stemmen met uitkomsten die zijn niet wensen. De mediatior doet dus geen uitspraak over het geschil.

Via mediation kunnen op korte termijn oplossingen worden bereikt van langlopende geschillen of ter voorkoming van langlopende geschillen. Daardoor blijven de kosten in de regel beperkt. De mediator begeleidt de bemiddelingsgesprekken en bewaakt de voortgang teneinde partijen de mogelijkheid te geven om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Indien dit proces slaagt worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die voor beide partijen bindend is. Mediation wordt veelal toegepast bij echtscheiding, arbeidsgeschillen, burengeschillen maar ook bij allerlei vormen van zakelijke geschillen (bijvoorbeeld: bij contractgeschillen, het uit elkaar gaan van zakelijke partners en bij aansprakelijkheidskwesties).

Als u denkt dat mediation in uw conflict kan bijdragen, dan kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek,  geregistreerd MfN-mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland.