Mediation

Procederen leidt weliswaar tot een uitspraak maar is vaak geen oplossing van de (onderliggende) problemen tussen partijen en biedt geen garantie op succes. Bovendien is procederen kostbaar en tijdrovend en schaadt het meestal de relatie tussen partijen.. Mediation, zowel bij zakelijke als persoonlijke geschillen, is daarom bij uitstek een geschikt alternatief voor het oplossen van geschillen. Door middel van mediation, waarbij vrijwilligheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid uitgangspunt is, worden partijen gemotiveerd om (weer) met elkaar in gesprek te gaan om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing van het conflict/het geschil te komen. Partijen bepalen daarbij zelf de uitkomst van de bemiddelingsgesprekken / mediation en kunnen niet gedwongen worden in te stemmen met uitkomsten die zijn niet wensen. De mediator doet ook geen uitspraak over het geschil.

Via mediation kunnen op korte termijn oplossingen worden bereikt van (langlopende) geschillen of juist ter voorkoming van (langlopende) geschillen. Daardoor blijven de kosten beperkt en kan de relatie tussen partijen worden behouden of juist op een voor beide partijen aanvaardbare wijze worden beëindigd. De mediator begeleidt de bemiddelingsgesprekken en bewaakt de voortgang teneinde partijen de mogelijkheid te geven om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Indien dit proces slaagt worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die voor beide partijen bindend is. Mediation kan worden toegepast bij alle soorten geschillen of deze nu een zakelijke of persoonlijke achtergrond heeft.   

Als u denkt dat mediation in uw conflict/geschil kan bijdragen aan het bereiken van een oplossing, dan kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek,  geregistreerd MfN-mediator bij de Mediatorsfederatie Nederland. Hij is al ruim 15 jaar mediator en heeft inmiddels vele mediations met succes en naar tevredenheid van diverse partijen afgerond.