Bouw- en Vastgoedrecht

Binnen onze bouwrechtpraktijk hebben de advocaten zich gespecialiseerd in de fundamenten van het civielrechtelijk bouwrecht. Zij adviseren opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers bij bouwgeschillen en in het bijzonder geschillen over de uitleg of nakoming van aannemingsovereenkomsten. Daarnaast verlenen zij bijstand in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en procedures bij de civiele rechter.

Binnen de vastgoedpraktijk (ook wel: onroerend goed praktijk) kunnen wij u van dienst zijn bij civielrechtelijke geschillen over koop- en huurovereenkomsten van onder andere woningen, fabrieken, winkels, kantoren, scholen, appartementencomplexen en bedrijfsobjecten. De advocaten adviseren zowel ondernemers als particulieren. Zij worden vaker betrokken bij het opstellen en beoordelen van (huur)overeenkomsten, de totstandkoming en de uitvoering van koopovereenkomsten en geschillen tussen naburige erven. Daarbij wordt ofwel als advocaat ofwel als mediator opgetreden afhankelijk van de keuze van de cliënt.

Kernwoorden

 • UAV
 • UAV-Gc
 • DNR
 • STABU
 • RAW
 • Algemene voorwaarden
 • Koopovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • (Illegale) onderhuur
 • Concurrentie
 • Algemene voorwaarden
 • Erfpacht
 • Erfdienstbaarheid
 • Opstal
 • Bestek
 • Meer- en minderwerk
 • Oplevering
 • Aansprakelijkheid voor gebreken en schade
 • Opzegging- en ontbinding
 • Herstelkosten
 • Retentierecht
 • Geldvorderingen

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek.