Bestuursrecht

De bestuursrechtpraktijk behandelt verschillende vraagstukken ten aanzien van het materiële bestuursrecht (regelt de rechten en de plichten van de burger en de overheid ten opzichte van elkaar) en het bestuursprocesrecht (regelt hoe de burger zijn recht kan krijgen en hoe de overheid kan bereiken dat de burger zich houdt aan zijn verplichtingen).  Materiële vraagstukken hebben betrekking op inhoudelijke besluiten van de overheid als een bestemmingsplan, waarin de overheid bepaalt waar de burger een woning mag bouwen of een bedrijf mag beginnen. Bestuursprocesrechtelijke vraagstukken hebben betrekking op de verschillende mogelijkheden van de burger om bezwaar te maken of beroep bij de Bestuursrechter in te stellen. In dit verband kunt u denken aan de mogelijkheid van beroep tegen een besluit van de gemeente om geen omgevingsvergunning af te geven voor het bouwen van een kantoorpand.

Kernwoorden

 • Bezwaar
 • Beroep
 • Procedure bij de Bestuursrechter
 • Procedure ABRS, CRvB en CBB
 • Bevoegdheid ten aanzien van de besluitvorming
 • Subsidies
 • Vergunningen
 • Ontheffingen
 • Bestemmingsplan
 • Belanghebbenden
 • Milieu
 • Omgevingsvergunning
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie

Advocaten

Voor vragen over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Jan Paul Kleijwegt.