Arbeidsrecht

Pjotr Snoek wordt vaak ingeschakeld voor het geven van (strategisch) advies en het voeren van gerechtelijke procedures in arbeidszaken. Hij treedt voor zowel werkgevers als werknemers (inclusief statutair directeur) op. Pjotr Snoek is ook MfN-mediator (geregistreerd bij Mediatorsfederatie Nederland). Om die reden wordt hij niet alleen als advocaat maar vaak ook als mediator betrokken bij arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld bij het treffen van een beëindigingsregeling van het dienstverband voor de werknemer, bij geschillen tussen werknemers of tussen familieleden die samen een bedrijf hebben. De advocaten van @JURE worden ook vaak betrokken bij het opstellen of controleren van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden.

Kernwoorden

 • (flexibele) arbeidscontracten
 • Ontslag statutair directeur
 • Individueel en collectief ontslag
 • Proeftijd(ontslag)
 • Aanstelling en ontslag
 • Disciplinaire maatregelen
 • Bezwaar en beroep
 • Reorganisaties en sociaal plan
 • Beëindigingsregelingen
 • Schorsing en non-actiefstelling
 • Gebruik van Social Media
 • Non-concurrentiebeding en relatiebeding
 • Collectief arbeidsrecht (CAO)
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Loonvordering
 • Vakantiedagen
 • Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet)
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Second opinion/deskundigenoordeel (UWV)
 • Pesten op de werkvloer
 • Aansprakelijkheid werkgever bij (bedrijfs)ongevallen
 • Familiebedrijf
 • Mediation

Advocaten

Voor vragen over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Pjotr Snoek